Skatterett

Skatteforhold berører privatpersoner og bedrifter i stor grad. Advokat May Karin Gytre har lang erfaring og kompetanse med skatterett og skatterådgivning.

Hun gir råd og veiledning i konkrete skattespørsmål, både personbeskatning og bedrifts-/næringsbeskatning. Hun hjelper deg hvis du har behov for bistand med skattemelding, skatteklage eller ved bokettersyn ovenfor skatteetaten. Hun hjelper arbeidsgivere og ansatte med skattespørsmål, visum og trygd ved arbeid i utlandet. Videre bistår hun ved utlendingers etablering og arbeid i Norge og spørsmål om skatt, trygd, arbeidsgiveravgift mm.

Hennes erfaring fra rådgivning og bistand innen skattemessige forhold, gjør at hun raskt ser relevante problemstillinger, og kan peke på mulige løsninger og forbedringer.

Tax in Norway - Tax return - compliance

Attorney at Law May Karin Gytre may assist and help you with your Norwegian tax return. She do assist both employees and  employers with Norwegian payroll and tax issues. She may help you with tax and/or VAT complaints and legal compliance towards the Norwegian tax authorities.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram