Prisinformasjon

Advokaten May Karin Gytre yter juridiske tjenester innenfor flere juridisk fagfelt.

Honorar for arbeidet avtales særskilt med den enkelte kunde, og inntas skriftlig i en egen oppdragsbekreftelse.

Honorar til advokat beregnes i utgangspunktet etter medgått tid til utførelsen av oppdraget. Dette inkluderer også medgått tid til registrering og avslutning av saken med tillegg av arbeid med oppdragsbekreftelse, og hvitvaskingskontroll der det er påkrevd.

Salæret kan imidlertid, basert på avtale med den enkelte kunde beregnes etter medgått tid, eller beregnes på grunnlag av en kombinasjon av tidsforbruk, og sakens kompleksitet..

Salæret dekker kostnader ved å drive advokatkontoret herunder arbeidsgodtgjørelse, husleie, telefon, leie/avskrivning av maskiner og andre faste utgifter ved kontoret.

Grunnpris for alminnelig juridiske tjenester er kr 2 500 eks mva eller 3 125 inkl mva pr time. I tillegg vil advokaten fakturere for utgifter og gebyrer og lignende, som påløper ved utførelse av oppdraget.

Noen sakstyper, som typisk krever spesial kompetanse, har høyere timepris enn dette.

Honorar pr time i den enkelte sak kan av ovennevnte grunner variere innenfor spennet på

2 500 eks mva (kr 3 125 inkl mva) og kr. 3 000 eks mva (kr 3 750 inkl mva)

Dersom det er mulig i den enkelte sak, vil advokaten gi et anslag over forventet timebruk og forventet kostnad for kunde. Dette vil imidlertid i noen tilfeller ikke være mulig, fordi det ikke lar seg gjøre å se omfanget av saken ved starten av oppdraget.

pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram