Arverett

Advokat May Karin Gytre bistår i saker som gjelder arverett.

Hun bistår med opprettelse av testamenter. Hun bistår ved arveoppgjør, både med å veilede arvingene om arveregler, fordeling av arv, skattespørsmål som oppstår i dødsboet, og ved den praktiske gjennomføringen av dødsboskiftet.  

Hun bistår deg som har til vurdering om du skal sitte i uskiftet bo eller ikke. 

Løsningene man velger kan ha ulike økonomiske og rettslige konsekvenser, og derfor kan det være fornuftig å rådføre seg med advokat som jobber med arverett. Advokat May Karin Gytre finner løsningen sammen med deg.

Inheritance law

Attorney-at-Law May Karin Gytre is working with inheritance law and general legal inheritance issues. She may help you with your inheritance law queries, with the making of a will, and with probate and the settlement of the estate.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram