Advokat May Karin Gytre

Din skatteadvokat i Bergen
Advokat i saker om fast eiendom
Advokat i saker om familierett, arv og skifte

May Karin er skatteadvokat med kontor i Bergen. Hennes spesialkompetanse er skatterett og internasjonal skatterett. 

Hun jobber med selskapsrett, og med fast eiendom og eiendomsoppgjør. 

Hun har  dessuten familierett, arv og skifte som spesialfelt. 

Hun har jobbet i skatteetaten og som advokat i internasjonale revisjonsfirma, før hun etablerte egen advokatpraksis i 2002.

Hun har som mål å yte rask og effektiv juridisk bistand til sine klienter. Hun har omfattende kompetanse på bistand til arbeidsgivere og utestasjonerte arbeidstakere såkalt «expatriates», med regler om visum, arbeidsavtaler ved utestasjonering innenfor og utenfor EØS området, og regler om trygdemedlemskap og trygderettigheter ved arbeid over landegrensene.  

Hun er en del av UTREISETJENESTEN https://www.utreisetjenesten.no/, som er et partnerstyrt samarbeid mellom Sense Psykologi & Konsulenttjenester,  Sikkerhetsledelse og CONOW kompetansesenter for internasjonale relasjoner. Sammen bistår vi alle typer virksomheter som sender personell på oppdrag i utlandet.

Hun er oppnevnt av Finansdepartementet som medlem i Skatteklagenemda. Skatteklagenemnda er landsdekkende, og behandler klager på skatt og merverdiavgift.

Hun driver ellers alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på forretningsjus og selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, eiendomsoppgjør, familierett, arv, og skifte. Hun bistår med skifte av felleseie ved separasjon og skilsmisse, med økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, og skifte av dødsbo. Hennes kompetanse ved fellesskifte og skifte av dødsbo, i kombinasjon med hennes spesialkompetanse innenfor skatterett, er særlig verdifull for partene i skifteoppgjøret, og for arvinger som arver bolig og annen fast eiendom.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram