Advokat May Karin Gytre

Din skatteadvokat i Bergen
Advokat i saker om fast eiendom
Advokat i saker om familierett, arv og skifte

May Karin er skatteadvokat med kontor i Bergen. Hennes spesialkompetanse er skatterett og internasjonal skatterett. 

Hun jobber med selskapsrett, og med fast eiendom og eiendomsoppgjør. 

Hun har  dessuten familierett, arv og skifte som spesialfelt. 

Hun har bakgrunn fra skatteetaten og som advokat i store revisjonsfirma, og etablerte egen advokatpraksis i 2002.

Hun har som mål å yte rask og effektiv juridisk bistand til sine klienter.

Hun har omfattende kompetanse innen skatterett og internasjonal skatterett. Hun bistår ved skatteklage. Hun bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i skattespørsmål, visum, arbeidsavtaler ved utstasjonering i utlandet, og rådgivning om trygdemedlemskap og trygderettigheter ved arbeid over landegrensene.  

Hun er en del av UTREISETJENESTEN som bistår alle typer virksomheter som sender personell på oppdrag i utlandet.

Hun er oppnevnt av Finansdepartementet som medlem i Skatteklagenemda. Skatteklagenemnda er landsdekkende, og behandler klager på skatt og merverdiavgift.

Hun driver ellers alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på forretningsjus og selskapsrett, fast eiendoms rettsforhold, eiendomsoppgjør, familierett, arv, og skifte. Hun bistår blant annet med skifte av felleseie ved separasjon og skilsmisse, med økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, og skifte av dødsbo. Hennes kompetanse ved fellesskifte og skifte av dødsbo, i kombinasjon med hennes spesialkompetanse innenfor skatterett, er særlig verdifull for partene i skifteoppgjøret, og for arvinger som arver bolig og annen fast eiendom.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram