Selskapsrett

Selskapsrett er et sentralt område for mange kunder.

May Karin Gytre bistår med transaksjoner, løpende rådgivning og tvisteløsning. Hun bistår i oppstartsfase, med rådgivning knyttet til valg av selskapsform, ansvar, restrukturering, omorganisering/omdanning, fusjon eller fisjon, styrets kompetanse, generalforsamlingens kompetanse, egenkapitaltransaksjoner eller aksjonæravtaler.

May Karin Gytre har hatt flere styreverv, og har langvarig kompetanse som styreleder i ulike virksomheter.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram