Familierett

Advokat May Karin Gytre bistår deg som trenger hjelp i familierett saker. 

Hun hjelper dere med å inngå ektepakt, samlivsavtaler, forhåndssamtykke til uskifte, fremtidsfullmakt mm i forholdet. Kanskje er det særkullsbarn som det må tas særskilt hensyn til når avtaler blir inngått.

May Karin Gytre hjelper deg med å finne gode løsninger ved samlivsbrudd, skilsmisse og skifteoppgjør. Partene skal gjøre avtale om viktige verdier i livet ved ett skifteoppgjør. Målet er å hjelpe deg med å løse saken, slik at du og din tidligere ektefelle /samboer blir ferdig med skiftet, og du kan begynne på neste kapitel i livet ditt.

Family law

Attorney-at-law May Karin Gytre is working with family law. She may assist you with the making of a cohabitation agreement, a marriage pact, and with future power of attorney. She may assist with legal issues connected to separation and divorce. She may assist with the economic settlement and the change of joint ownership between you and your ex spouse, ex partner or ex cohabitant.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram