Husleierett

Advokat May Karin Gytre har lang erfaring med husleierett.

Vi kjenner saksbehandlingen i Husleietvistutvalget, og bistår ved utforming av leiekontrakter, til både bolig og næringslokale. Bruk oss ved justering av leiepris, vurdering av oppsigelse, krav om forlengelse, avvikling/terminering av leieforhold, depositum mv.

Trenger du advokatbistand? 

Send oss en henvendelse eller ta kontakt via telefon for en gratis samtale om din sak.

    pencilphone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram